Press Room

Press Room


Digitalizare IMM poate fi o gură de oxigen pentru multe companii (inclusiv startup-uri) care derulează activităţi de cercetare/proiectare şi au nevoie de putere mare de calcul și implicit de infrastructură sau servicii HPC.

Programul, cu finanţări care însumează cca 347,5 milioane euro, pune accent pe utilizarea tehnologiilor de generaţie nouă şi include pe lista de cheltuieli eligibile:

 • -echipamente ITC integrate cu soluții digitale și alte dispozitive și echipamente aferente inclusiv pentru AI, blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune; Acest punct este oarecum conditionat de valorile maxime ale proiectelor: 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere; 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică; 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie.
 • -servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului. La acest capitol, ghidul solicitantului nuanţează că se încadrează servicii cloud computing sofisticate sau intermediare, în oricare dintre formate: IaaS (Infrastructure as a Service), Paas (Platform as a Service), SaaS (Software as a Service). În esenţă este vorba despre orice serviciu cloud care permite oricând, convenabil și/sau la cerere, acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile - de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii - care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii.

Echipamente pentru clustere HPC

Pentru proiectele care vizează achiziția si instalare de echipamente, PRO SYS are expertiza tehnica pentru proiectarea, implementarea si optimizarea sistemelor Cluster HPC cu noduri CPU cat si noduri hibride CPU/GPU. In proiecte integram nodurile de calcul TRUSTER și solutii de management sisteme HPC tip Bright Cluster Manager (nVidia) sau open-source.

Activăm în domeniul IT de peste 25 de ani, cu peste 10 ani în zona HPC și avem instalate peste 100 de noduri de calcul. Pe lista de referințe avem Ministerul Apărării, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare, COMOTI, Institutul de Microtehnologie Bucuresti, Universitatea Dunărea de Jos etc.

Putem oferi solutii complete, care cuprind:

 • -Noduri de calcul CPU si/sau hidride
 • -Sisteme de interconectare de mare viteza (Infiniband)
 • -Sisteme de management si provizionare
 • -Pachete software pentru management integrat sisteme Cluster HPC
 • -Pachete software de management hardware si deployment noduri
 • -Montare, integrare, cablare, PIF
 • -Optimizare cu aplicatiile de simulare specifice fiecarui client

Sistemele Cluster HPC (https://www.prosys.ro/hpc) oferite de PRO SYS integreaza procesoare Intel Xeon si AMD EPYC de ultima generatie impreuna cu solutii GPU AMD sau nVidia, in sisteme de mare densitate optimizate pentru noduri CPU respectiv noduri hibride CPU/GPU.

Specialistii PRO SYS asigura consultanta pentru determinarea configuratiilor optime, functie de aplicatia/aplicatiile principale folosite de fiecare client.

Servicii HPC

Exact ceea ce include PRO SYS HPCaaS (https://www.prosys.ro/press-room/hpcaas), oferta lansată încă din 2021 si care acum are si un website dedicat: www.prosys.eu. În esență, PRO SYS HPCaaS este o infrastructură de calcul de înaltă performanță livrat din cloud, pe specificațiile fiecărui client, în baza unui abonament lunar.

Cele mai uzuale scenarii de utilizare ale acestor servicii HPC sunt:

 • -Rularea aplicațiilor din domeniul cercetării și ingineriei: HPC este folosit pentru procesarea volumelor mari de date complexe, realizarea de modelări matematice și simulări în domenii precum aerodinamică, fizică sau cercetare farmaceutică; sistemelor complexe de diagnosticare, testare etc.
 • -Calcule științifice avansate – HPC este utilizat intensiv în domenii precum chimie computațională, inginerie genetică, cercetări spațiale, predicții climatice etc.;
 • -Rularea aplicațiilor de Deep Learning și Artificial Intelligence și algoritmi de Machine Learning – HPC este folosit în scenarii de online training pentru crearea modelelor de Deep Learning și a serviciilor de recunoaștere a imaginilor, vocii sau conținutului;
 • -Procesare video avansată – HPC a folosit pentru randarea High-Definition, codarea fișierelor video, procesare video 4K/8K, editare grafică, aplicații CAD/CAM etc.
 • -Dacă derulați activități precum cele menţionate mai sus, nu aveţi nevoie să investiţi în achiziţia de echipamente specifice HPC ci puteți să rulaţi aplicațiile (inclusive Ansys, Catia, Solidworks etc) direct pe infrastructura PRO SYS. Utilizarea acestor servicii nu implică efort de administare și nici cunoștințe specifice pentru rularea unui cluster HPC, toate acestea fiind în sarcina PRO SYS.

Modul de contractare este simplu, iar pentru setarea serviciilor sunt necesare urmatoarele: puterea de calcul necesara, capacitatea de stocare dorită, numărul de utilizatori, aplicații specifice pe care urmează să le utilizaţi. Pentru a utilizare PRO SYS HPC as a Service aveţi nevoie doar de un PC obişnuit şi de o conexiune bună la internet.

Bugete și condiții

Important de menţionat, durabilitatea proiectelor finanţate prin Digitalizare IMM este de 5 ani, iar sumele care pot fi acordate variază între 20.000 şi 100.000 de euro în funcţie de mărimea companiei.

Prin urmare, orice companie care rulează aplicații complexe de cercetare, proiectare, simulare realistă etc își poate asigura fie dezvoltarea unui cluster HPC propriu, fie toate resursele HPC necesare pentru o perioadă de cinci ani, doar în baza finanțărilor nerambursabile.

Perioada de depune a acestor proiecte începe la 15 februarie şi va ţine două luni. Totodată sunt eligibile atât cheltuielile cu serviciile de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice cât şi cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele, într-un procent de maxim 10% din valoarea finanţării.

Digitalizare IMM a introdus în premieră evaluarea criteriilor de intensitate digitala (DESI) pe care trebuie să le respecte fiecare proiect finanțat. Sunt cca 12 criterii generale, iar dintre acestea proiectele trebuie să îndeplinească minim şase. Un proiect care include PRO SYS HPC as a Service va atinge facil cel puţin patru criterii DESI:

 • -Peste 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scop de afaceri (uşor diferit pentru fiecare angajat)
 • -Viteza maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;
 • -Utilizare Inteligență Artificială
 • -Utilziarea servicii sofisticate cloud computing

Dacă în proiect inseraţi şi alte activităţi relativ simplu de atins, precum utilizarea unui serviciu cloud standard (cele mai bune exemple ar fi Office și Teams sau VPN), utilizarea rețelelor sociale și a unor dispozitive IOT, cele şase criterii minime sunt deja depăşite.

Concluzii

La întrebarea dacă puteţi obține finanţare pentru infrastructură sau servicii HPC prin Digitalizare IMM, răspunsul este DA. Iar conform datelor publicate de autorități, bugetul va permite finațarea a câteva mii de proiecte.

Nevoia de servicii HPC există pe piaţă, iar acum există şi banii necesari.În România, clusterele de calcul de înaltă performanță disponibile local sunt puține, fiind deținute în principal de instituțiile de învățământ superior și centrele de cercetare. Iar pentru că resursele HPC sunt greu accesibile companiile mici şi mijlocii, în marea majoritate a cazurilor fiind utilizate în proiecte de cercetare interne și internaționale, orientarea către servicii este cea mai pertinentă alegere, indiferent dacă sunt finanţate din surse europene sau din bugetele proprii.

Acolo unde proiectele se încadrează în limitele bugetare ale programului sau unde aceste sume pot fi suplimentate din fonduri proprii, achiziția echipamentelor necesare și dezvoltarea unui cluster HPC propriu este de asemenea, o alternativă de evaluat.

Pentru mai multe informații despre cum puteți construi un cluster HPC sau cum puteți accesa oferta PRO SYS de servicii HPC prin Digitalizare IMM contactați-ne la office@prosys.ro

Suntem la dispozitia dumneavoastra !
Aveti nevoie de ajutor ?